Върху какво е фокусирана печатната технология днес?

2665

Представяме ви една изключително полезна презентация на доц. д-р Росица Сарджева, която е обобщила развитието на печатните технологии днес.

Как се развива пазарът? Ще има ли ръст на печата? Как ще достигаме до нови клиенти?

Тук можете да изтеглите цялата презентация, която показва как се развива дигиталния печат, широкия формат, нанотехнологията и как те могат да бъдат интегрирани в маркетниг микса, доминиран от социалните медии и мобилните технологии. 

5 важни акценти от презентацията, които сметнахме за особено важни:

  1. Пазарът на дигиталния печат като цяло ще нарасне почти двойно до 2017 г.
  2. През 2012 г. се отчете, че 43% от всички печатни продукти са били под 2000 екз.
  3. InfoTrends измерва стойностите на бъдещите продажби на цветния печат, които показват годишен ръст от 5,9% за периода 2011 до 2016 г.
  4. В близкото минало валидната формула беше „печатарите владеят работата”, днес това е трансформирано до формулировката „клиентът владее работата”
  5. InfoTrends показва, че широкоформатният InkJet печат ще расте с 7,9% на година в периода 2012-2017.

 

Поставяме акцент и на този слайд, върху който си струва да се помисли. Доколко печатниците на нашия пазар се дигитализираха? А колко от тях могат да отговорят на изискванията на дигиталния пазар? Доц. д-р Сарджева потвърждава това, за което пишем от години – печатът ще продължава да държи своите позиции и ще расте, за всички, които могат да отговорят на нуждите на клиентите си в дигиталната ера.