Бъдещето в развитието на дигиталния печат на опаковки

4968

Световният пазар на дигитално отпечатани опаковки и етикети е на стойност 4,8 милиарда щатски долара в световен мащаб през 2011г, според ново изследване на SmithersPira.

Изследването „Бъдещето на дигиталния печат на опаковки“ показва, че пазарът се разраства бързо, а до 2016г. той ще бъде на стойност около 12,2 мириарда долара с годишен темп на растеж от 20,6% за периода 2011-2016г.  Това се равнява на 37 милиарда А4 разпечатки през 2011г. и 75,9 милиарда пред 2016г. Двигателят на този ръст са променящите се изисквания на купувачите на опаковки – от повече видове и размери на опаковките до фрагментиране на пазара, което води до все по-кратки тиражи, които са рентабилни при дигитален печат.

До 2016г. дигиталният печат на опаковки ще бъде на стойност до 12,2 милиарда, според Smithers Pira

Навлизането на дигиталния печат е най-голямо при етикетите, следвани от малките тиражи велпапе, картонени кутии, гъвкави опаковки, метал и пластмаси. Дигиталният печат има все още ограничено навлизане в големия 300 милиарден пазар на опаковки с едва 1,59% от тази стойност и 0,63% от обема на печат през 2011г. Този дял ще расте, но през 2016 година се очаква да бъде малко над 1% от обема на печатните опаковки.

Северна Америка е най-големият регионален потребител на дигитално отпечатани опаковки през 2011г., следвана от Азия. В прогнозите за развитие влизат всички развиващи се пазари заради ниската база от която тръгват. Турция, Китай, Индия и Бразилия ще имат повече от 30% растеж в периода 2011-2016. Днес електрофографската технология доминира на пазара на дигитален печат на опаковки. Прогнозата е, че мастилено-струйната технология ще се изравни с електрофотографската по обем и стойност до 2016г.

Inkjet срещу електрофотография

Мастилено-струйната технология достига електрофотографската, която има водеща роля в цифровия печат на опаковки.  Налице е значителното използване на дигитално производство в сегмента на етикетите, големите формати велпапе за кашони, гъвкави и метални опаковки, които са само част от приложенията.  Ползите от използването на дигиталните методи за печат са добре утвърдени  сред потенциалните клиенти, но за съжаление не всички са приложими за печат на опаковки и етикети заради трудното им възприемане до този момент. Икономичните къси тиражи, високото качество при печат при поискване, възможностите за персонализация, както и свързването на дигиталните машини с довършителни устройства ще подобри приемането на технологията от клиенти и купувачи.

Много от големите опаковъчни компании не са склонни да приемат дигиталните методи за производство на опаковки. Някои от причините са разходите за оборудване и консумативи, форматът и проиводителността на дигиталните машини в сравнение с конвенционалните видове печат, изискванията за довършителни устройства и специфичните функционални свойства на опаковките.

Компаниите и търговците на дребно непрекъснато се опитват да подобрят доставките си чрез намаляването на разходите и по-кратко време за реакция на поръчки. Всички компании проучват нови начини да ангажират потребителите си. Много ясно изразен е този процес при фармацевтичните компании – произвеждат се големи количества лекарства, чиито кутии и опаковки с печатат спрямо локалния пазар или се правят поръчкови линии кутии и флакони.

Дигиталният печат на опаковки дава и възможности за защита на марката с използването на UV флуоресцентни мастила и тонери, персонализация с уникални текстове и кодове за всяка опаковка, предназначени за всяка точка на продажбите.

Вижте цялата статия тук.