Изводите от конференцията по дигитален печат на книги

3658

Какво е бъдещето на дигиталния печат на книги? Къде са се насочили големите световни издатели, които използват дигитален печат за продукцията си?

В случай, че сте пропуснали конференцията за дигитален на книги през октомври 2015, тук можете да прочетете основните изводи от нея и да чуете запис от уеб семинара.

Според Marco Boer, VP IT Strategies, който обобщи основните изводи от конференцията, общият брой отпечатани книги намалява и залежаващи складови наличности се превръщат във все по-голям проблем. Въпреки това, тенденцията все още е издателите да следят цената на брой, а не разходите за книгата през целия ѝ живот. Проблемът със съхранението обаче принуждава издателите да преосмисят бизнес моделите си.

Състоянието на дигиталния печат за книги
Проучването „Състоянието на дигиталния печат за книги,“ проведена съвместно от IT Strategies и Printing Impressions, е установила, че огромната част от издателите (71.4%) мислят, че ще минат повече от пет години преди налагането на модела с нулева наличности да стане наложително.

Нулеви складови наличности
Основната пречка за реализиране на модела с нулеви складови наличности? Те са културата на издаване на книги (47.5%) и липсата на инфраструктура (32.3%). Според участниците в проучването, книгоиздателите не създават условия за служителите си да намалят разходите за складиране. Все още има страх, че моделът с нулеви складови наличности ще работи. По-точно, има съмнения, че компанията може да се озове без налични екземпляри и липсата на издателски стандарти, които да гарантират постоянно качество в течение на времето.

Печатът по заявка – успешни примери
Има издатели, които са реализирали този модел и той работи. Сред участниците на конференцията бяха Wiley & Sons, които имат 20 000 заглавия, които се печатат по заявка; Reed Elsevier, компания, която поддържа 95% от заглавията си за печат по заявка и планира да ги увеличи до 100%; Practising Law Institute, чиито книги се печатат 100% по заявка заради постоянно променящото се юридическо съдържание.

Practising Law Institute – компания, която в момента сама печата книгите си, доскоро е плащала $90 000 за доставка и $750 000 за поддръжка на наличности всяка година. Сега фирмата печата директно в склада си и спестява внушителни суми. В случая на Reed Elsevier, печатът по заявка е наложен най-вече от скъсяващите се тиражи и необходимостта да достави книгите до крайните потребители по-бързо (преди е печатала в Китай). Ценовата ефективност, гарантирана от високоскоростната инкджет технология, в крайна сметка е превърнала печата по заявка в работещ модел. Той е помогнал на издателя да намали с 30% общите си разходи.

Ето част от данните, предоставени от IT Strategies:

  • Процентът книги, печатани чрез цифров печат (тонерен или мастиленоструен) се очаква да нарасне от 6% в момента до 12% през 2019.
  • Офсетовото производство на книги ще намалява с 2% всяка година.
  • Мастиленоструйните технологии са се подобрили до степен да позволят на производителите да печатат ефективно тиражи от 1000-2000 копия.
  • През 2016 мастиленоструйните тхнологии ще изпреварят тонерните. Ръстът им ще бъде 29% на годишна база, срещу 3% за тонерните технологии.

В кои областии е най-вероятно да има ръст на мастиленоструйните технологии през следващите три години?

  • Замяна на офсета – 29%
  • Заместване на тонерни технологии за цифров печат – 46.1%
  • Създаване на нови продукти – 25%

В момента страниците, отпечатани чрез цифрови технологии имат дял от около 5% от пазара на книги. Според проучването, само 9% от участниците мислят, че 25-50% от книгите ще се печатат цифрово през 2020. Повече от половината (51.3%) смятат, че реалистичното число е 10-20%.

За да видите запис от уебсеминара, регистрирайте се тук.

Източник: thedigitalnirvana.com

СПОДЕЛИ
Мартин Новев
Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. Силата му е в предпечата, монтажите, експонацията и дълбоките познания в довършителни процеси.