Ръководство за инвестиции в дигиталния печат на етикети – част втора

1674

След първата част на „Инвестицията в дигитален печат е инвестиция в растеж и рентабилност.“ прочетете и част втора. Ръководство за печатници и производители на листови етикети, които търсят нови възможности за дигиталното им отпечатване. Автор е Майкъл Феърли, ръководството е изготвено за Konica Minolta и ви представяме втора част.

 

Защо да се инвестира в цифровизация?
Както вече стана ясно, цифровата технология за производство на етикети (предпечат, работен процес и печат) трябва да се разглежда като допълваща към традиционния аналогов етикетен печат. В същото време дигиталният печат предлага нови решения и възможности, които могат да намалят разходите, да добавят стойност и да се превърнат в ключов елемент за увеличаване на печалбите.

С възможностите на аналоговия и на цифровия печат производителите на етикети могат лесно да превключват между различните работни процеси, според необходимото за дейността време. Предимства са гъвкаво време за изпълнение, по-лесна мигновена повторяемост на печата, възможност за персонализация, както и наличие на допълнителни функции за сигурност.  Цифровизацията позволява също спешни проби или тестови маркетинг, дори и печат, който може да се осъществи на флексо- или офсетови машини. Автоматизирането на работните процеси в цифровите печатници също ще повиши гъвкавостта на производството.

Ползите от цифровите възможности на печата се отнасят както до производителите, така и до потребителите. И двете страни получават възможност за намаляване на разходите, за спестяване на време, за висока добавена стойност, за ефективност и гъвкавост, както и много други предимства.

Планиране и вземане на решение за инвестиция/покупка
От предишните страници стана ясно, че инвестицията в технологии за цифров печат, комбинирана с правилния процес на вземане на решение, предлага ключови възможности за рационализиране/оптимизиране на работните процеси. В допълнение подобрява производителността, предоставя нови маркетингови възможности, осигурява защита на търговската марка, подпомага устойчивото развитие и грижата за природата. По-важен за производителите на етикети е фактът, че тези нови опции са по-ефективни и носят повече приходи.

Все пак, преди вземането на решението за инвестиция/покупка, има няколко важни неща, които производителите на етикети е добре да оценят и разберат.

Първо, е необходимо да се преразгледат съществуващите досега поръчки. Какви са поетите проекти, които могат да спестят разходи и да бъдат по-рентабилни, ако се изпълнят на машина за дигитален печат? Някои по-малки производители са установили, че за изпълнението на до 60% от съществуващите поръчки би имало полза от цифровизирането на производството, като по този начин освобождават конвенционалните си офсетови машини за задачи, за които те са по-подходящи. Веднъж инсталиран, работата на цифровия принтер може да се планира за печат/проекти така, че да носи максимални приходи.

На второ място. Колко често се е налагало съществуващ клиент да изисква спешен печат, последователно номериране, проби или тестови маркетинг модели? Има ли случай на пропуснат проект заради невъзможност да бъде изпълнен? Цифровите технологии могат да помогнат за изпълнението на такива задания.

На трето място, имайки възможност за обслужване на по-спешни поръчки, за персонализация и последващи промени в дизайна, с опция за последователно кодиране или номериране, работата на дигиталния принтер за етикети ще бъде съпътствана от:
– повече време, необходимо за съгласуване и обратна връзка;
– по-голяма нужда от вземане на управленски решения;
– повече промени, свързани с дизайна и цветовете;
– по-голяма необходимост от управление на цветовете;
– по-сложен процес по самото създаване;
– по-сложни работни процеси;
– повече взаимодействие с клиентите.

Готов ли е бизнесът за всичко това? Често инвестицията в цифров печат представлява само първата крачка от изграждането на успешен цифров бизнес. Инвестиции могат да са необходими също в предпечатния отдел, в системата за управление на цветовете, в по-сложните информационни системи за управление (Management Information System – MIS), в изграждането на интегриран и оптимизиран работен процес, който осигурява подобрена производствена ефективност, допуска по-малко грешки, има по-бързо и по-прецизно производство, по-бърза реакция/по-бърз отговор, намалява разходите и количеството на брака, подобрява управлението на информацията и данните за клиентите.

Накратко, едно от основните послания, за които успешно преориентираните към цифров печат производители споменават е, че „когато преминеш към цифровизация, трябва да използваш възможността да погледнеш отстрани и да преосмислиш начина, по който правиш бизнес“.

Безспорно въвеждането на цифров печат в конвенционалното етикетиране или в печата на опаковки е свързано с множество предизвикателства, както и с безброй възможности. По-конкретно цифровият печат ще повлияе върху начина, по който се осъществяват продажбите, върху нуждата от различни видове маркетингови подходи, върху творческата работа и тази по производството, върху предпечата и управлението на цветовете, върху избора на най-добрите конвенционални или цифрови работни процеси, както и върху наемането на служители, тяхната подготовка и изграждане на умения.

Всички тези фактори са част от процеса на планиране и вземане на мениджърски решения за покупка и предхождат самата инвестиция в цифров печат.
Това не включва единствено закупуването на  нова машина. По-скоро става въпрос за нов процес, нови умения, нови или различни начини на работа, нов подход към продажбите.

Дотук фокусът е основно върху настоящи производители на етикети с конвенционални аналогови преси, пред които стои въпросът за инвестиция в дигитални технологии. Разбира се, съществуват и различни други сектори от печатната индустрия, които проявяват интерес към цифровия печат на етикети, за да отговорят на конкретни локални, национални или специфични нишови изисквания.

Сред тях са печатници, производители на канцеларски материали, компании за каталожна търговия, маркетингови отдели, притежатели на принтери в самата организация и такива, които изискват последователно номериране и или поставяне на код.

Ако попадате в някоя от тези категории и се интересувате от потенциала на цифрово отпечатаните етикети, тогава се обърнете към доставчици на технологии като Konica Minolta, които с удоволствие ще обсъдят с вас нови възможности и решения за бизнеса ви.

Тук можете да прочетете част първа на „Инвестицията в дигитален печат е инвестиция в растеж и рентабилност – част първа.“ Ръководство за печатници и производители на листови етикети, които търсят нови възможности за дигиталното им отпечатване.