Какво е финансов капан за печатниците

5036

Чували ли сте за термина финансов капан (cash trap)? Това е финансов термин, използван често в света на инвеститорите. Няма да го чуете от собственици на печатници, освен от тези, които вече са банкрутирали или са на път да обявяват фалит.

По същество това е, когато няма достатъчно парични потоци (cashflow) или просто казано кеш за покриване на разходите за ново оборудване, за генериране на печалба, за запазване на позициите в конкурентен пазар, без това да води до твърде големи дългове.

Когато четете тази дефиниция, изглежда сравнително лесно да се избегне. Но така ли е наистина?

ТЕСТ: Нека видим дали ще можете да преминете теста. Представете си, че току-що сте получили огромна поръчка от нов клиент. Това е нещо, което далеч надхвърля обичайната натовареност, но това са и много свежи пари. Можете да решите да забавите някои поръчки на настоящите клиенти, но все пак, това са много пари.

Ще поемете ли поръчката? Повечето печатници ще я поемат.
Но тук се крият огромни потенциални проблеми, от които дълго да не можете да се измъкнете. 

• Вашият нов клиент може да не си изпълнява уговорките или да плаща късно. Като се вземе предвид това, че сте отказали други поръчки, можете да изпаднете в ситуация да нямате никакви налични пари.

• Купувате оборудване специално за тази поръчка, вместо да го вземете на лизинг. Понякога печатниците виждат това като възможност за закупуване на ново оборудване, смятайки че след голямата поръчка ще си намерят нова бизнес ниша. Тук става въпрос за поставяне на каруцата пред коня.

• С тази поръчка вашият паричен поток няма да се увеличи толкова, колкото сте си мислили. Преди да се хвърлите в реката от  нови пари, помислете внимателно колко ще похарчите преди да го получите. Имате ли нужда от нов персонал? Обучение? Нови материали?

• Може би не сте догледали незабележимите неща. Финансовите въпроси са уредени, но какво да кажем за ефекта от работата по новата поръчка върху вашия персонал? Готови ли са за извънредния труд, който може да се наложи заради работата?

• Настоящите ви клиенти може да не понесат новото отношение към тях. Ако трябва влошите нивото на обслужване на настоящите си клиенти, те ще бъдат ли съгласни с това? Част от причините да бъдат ваши клиенти е, зазаради отношението към тях. Застрашени ли са тези отношения?

Има и други примери за паричните капани. Да кажем, че не следват този ред или не касаят само една голяма поръчка. Може да сте решили да завземете цяла нова бизнес ниша. Имате ли готови договори, с които сте подсигурили стабилен паричен поток, за да се справите с прехода?

Тревата определено е по-зелена от другата страна, но това „зелено“ не винаги е под формата на парични потоци. Както казва Джак Уелч, бивш главен изпълнителен директор на GE: „Ако  трябваше да въведа мерки за развитието на една компания, то това ще са удовлетвореността на клиентите, удовлетвореността на служителите и паричните потоци.“
Източник: Rock LaManna