Как да привлечете внимание с директен маркетинг в 5 стъпки

  3873

  Нека бъдем откровени – за никого не би трябвало да е трудно да отпечата име към персонализирано маркетингово послание.Как обаче да привлечете вниманието на клиента?

  Ако към това е добавено и творчество, чрез дизайн или използване на специален печатен ефект, това със сигурност ще доведе до привличане на вниманието от страна на получателя. Има обаче много допълнителни възможности, които дава персонализацията, с които е добре да сме на ясно и да използваме пълноценно.

   

  директния си маркетинг в 5 стъпки

  Нека започнем с малко данни, преди да преминем към съществената част. Според доклада на Smithers Pira през 2012 година са отпечатани 656,76 милиарда персонализирани страници, които до 2017 се очаква да достигнат до 853,1 милиарда. За сметка на това традиционният печат бележи спад с 0.5% всяка година. Най-голям е ръстът наперсонализирани маркетингови материали в Европа и Северна Америка. От маркетингова гледна точка трябва да знаем, че на персонализираните послания се обръща много по-голямо внимание и в същото време вероятността за бърза обратна връзка нараства. Хубавото е, че хората, занимаващи се с маркетинг по света създват все по-високостойностни и по-комплексни кампании. Ставаме свидетели на все по-сложно таргетиране и персонализиране, както и на по-тясно и ефективно обвързване на печатните материали с други рекламни канали.

   

  директния си маркетинг в 5 стъпки

  Емоционална връзка с хората
  Не е достатъчно да поставите името на получателя на няколко места. Най-важно в персоналното послание е получателят да бъде докоснат на емоционално ниво. Ето защо трябва много добре да познавате своите клиенти и да не предлагате кучешка храна на собствениците на котки. Днес компаниите знаят много за своите потребители, но често пропускат да слушат, когато самите потребители говорят. Според проучване на Maritz в 2/3 от случаите компаниите не успяват да разкодират посланията, които получават в резултат на проведените анкети, проучвания или въпросници към клиентите. Ето защо не е нужно да караме хората да попълват страници с десетки въпроси – един два са напълно достатъчни. Много по-ценно е да добавите възможност за коментар в свободен текст, чрез което ще отворите вратата за споделяне на мнение, различно от предварително заложеното в отговорите. Така ще чуете наистина какво мислят хората и ще може да им предложите това, което да ги докосне емоционално.

  Като допълнение тук може да се заложи на последователни кампании, включващи повече от едно директно отправено послание, в рамките на определен период от време. Това е породено от факта, че хората биха могли да подходят скептично при първото получено съобщение. В същото време е необходимо времето на изпращане да бъде така планирано, че да не ставаме досадни.

  Много важно е да се използва и професионалният език на самите получатели. Така ще създадете усещането, че ги познавате много добре, а също така ще им демонстрирате респект. Например, ако се обръщате към хора, работещи в сферата на медицината е препоръчително да използвате думата „практика”, пред „бизнес”.

  Бъдете ясни
  Ясното послание е изключително важно. Не може да очаквате посланието ви да не бъде изхвърлено веднага, ако започва по следния начин: „Целта на това писмо е…”. Каква е целта? Нвзависимо дали тя е трябва да предизвика интерес или пък заявка, във всеки случай бъдете убедени, че тя е ясно формулирана и следвана, така че получателите да я разберат бързо и лесно. Основната ви цел трябва да е максимална яснота на посланието и поддържането на прост за разбиране език. Използвайте мининмален брой думи, но никога не изпускайте да наблегнете на стойността, която добавяте към нуждите на получателя на вашите печатни материали. В своята статия „Direct mail that gets opened and read” Richard Weyner препоръчва да не надвишавате обем от 6-7 изречения, в случаите, когато изпращате покана за уговаряне на среща. Към това може да добавите своя опит в нишата на клиента, привличайки вниманието им чрез поне две важни предимства за самите тях. Едва тогава може да споменете един или два продукта или услуги, в подкрепа на тези ползи и по този начин да спомогнете потребителите да разберат защо се опитвате да се срещнете с тях и сами да ви потърсят. Не на последно място по важност помислете за стимулатор, чрез който да привлечете допълнително вниманието на потенциалните си клиенти.

  Персонализирани карти
  Освен чрез създаването на емоционална връзка и даването на възможност на хората да изкажат своето мнение, много често използващите персонализирани данни пропускат възможността да използват локацията, която всяко мобилно устройство предоставя. По този начин може да създадете персонална карта от местоположението на потребителя до даден адрес и по този начин да го улесните.

  Променливи QR кодове
  Персонализираните QR кодове задължително следва да се комбинират с персонализирани интернет адреси, за да може да се получи максимална информация от потребителя, както и в цялост за самата кампания. Подходяща е и всякаква друга комбинация между различни рекламни канали, посредством елементи върху печатната комуникация. Резултатът от това е възможността за тестване кои канали работят най-добре при използването на печатна реклама. За целта е необходимо търпение, постояноство и готовност за тестване на различни възможности (например добавена реалност, NFC или други).

  Бъдете нестандартни
  Печатната реклама не трябва да бъде поставяна в стандартни рамки. За да бъде забелязана тя трябва да се възползва от пълните възможности на предлаганите печатни и довършителни процеси. Могат да се създават изскачащи различни обекти при отваряне, при използване на различни варианти на изрязване. В случай, че използвате подобен интересен похват, дори няма да бъде необходимо да залагата на персонализация. Със сигурност печатната реклама ще бъде забелязана от хората.

  Колкото до пощенските пликове, Richard Weyner съветва да избягвате етикетите, прозорчетата или матричните принтери. Всичко това би класифицирало писмата ви като нежелана поща. Ръчното писане пък се препоръчва единствено при изпращане на лични бележки. Избягвайте и използването на думите „лично” или „поверително” върху пликовете. Най-често подобни фрази се употребяват за преминаване през офис асистента, който преглежда и филтрира пощата, но тъй като се използват прекалено често, те вече губят смисъла си. Използването на надпис „Да се предаде лично” със сигурност ще доведе до по-специално отношение с вашата поща.

  Може да използвате и възпоменателни и/или персонализирани пощенски марки, тъй като ако сте забелязали доста хора обичат да колекционират подобни и първото нещо, което правят е да отлепят и запазят марката. Именно по този начин бихте демонстрирали своето лично отношение към получателя. Писмата с подобни пощенски марки със сигурност се озовават най-отгоре на купчината от писма.