Как ще изглежда светът през 2020?

3351

Какви са плановете ви за следващите 5 години? Как си представяте света през 2020 година? Смятате ли, че животът ви ще се промени?

Вижте каква е визията на Коника Минолта за 2020 година.