Каталозите са ключов инструмент за онлайн търговците

3308

Според проучването за 2012-2013 на Multichannel Marketing Magazine за онлайн търговците най-важният инструмент за ефективно присъствие на пазара и увеличаване на продажбите си остава каталогът с продукти.

Вижте най-важните данни в проучването кои са най-важните маркетинг канали за търговците онлайн, търговци на дребно, производители и издателите през 2012-2013.

  • 85,5% от кампаниите използват сайтове за онлайн търговия
  • 76,5% твърдят, че използват социалните медии
  • Близо 60% от всички анкетирани използват каталози B2B – 57,6%, В2С – 61,3%/. Миналата година 65,4% от анкетираните са посочили каталози.

Когато анкетираните са помолени да оценят по скала от 1 до 10 мотивацията си за използване на каталог като маркетинг инструмен, веднага след продажбите на продукти, посочват разпознаваемост на марката като най-популярната тактика.

Каталозите остават на първо място в инструментите на търговците:

  • 71% от всички анкетирани планират да използват каталози за търсене
  • 66,7% ще използват Facebook,
  • 65, 8% ще използват електронна поща,
  • 54,2% ще използват печатна реклама
  • 41,7% ще използват Pay Per Click (PPC)

Като допълнение към Facebook, 42,5% от запитаните са използвали Twitter, 30.8% ползват Google+ и 25% използват Pinterest.

На въпроса: „Какви други печатни формати, освен каталозите, сте използвали, за да намалите разходите си в последните 12 месеца?“, резултатите са описани в следващата графика.

На въпроса: “ Планирате ли да издадете специален каталог, разделен по различни сегменти от клиенти в следващите 12 месеца?“, 52,3% от B2B търговците и 46,9% от B2C търговците са отговорили положително.

Изследването показва, че 30% от B2C издателите на каталози и 14% of B2B търговци на едро използват печат с променливи данни, за да персонализират каталозите.

Методология: Проучването е проведено онлайн през април 2012. Въпросите са изпратени до всички абонати на Multichannel Merchant. Въпросите са изпратени до LinkedIn групата на изданието, както и публикувани в Twitter акуанта им. През май, когато е обявен краят на проучването, са обработени отговорите на 952 анкетирани. 654 от тях са декларирали, че компанията им се занимава с онлайн търговия, търговия на едро, производство, дистрибуция или са издателство/медия.

Източник: MCM Outlook 2012-20123