Клик програма за дигитален печат

  8301

  Какво е клик програма за дигитални печатни услуги? Какви са плащанията от печатницата към доставчика и как се формира цената на клик? Какво означа терминът Digital Printing Click Charge?

  Разговаряме с Иван Иванов, консултант продажби производствен печат в Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД.

  Иван е практик, завършил специалност „Полиграфия“ в ТУ Пловдив, а в момента завършва „Маркетинг“ в УНСС. През последните пет години е заемал различни позиции в няколко печатници, като оператор на машини за топъл печат, ситопечат и ламинат. Преминал е стаж по предпечат и дизайн в издателство „Икономедиа“. Работил е и като организатор производство в „Делта Хай Принт“ в Пловдив и мениджър качество в „Дедракс“.

  Какво е клик програма?

  „Това е стойността на разходите за печат, които плаща печатницата към доставчика си на дигитално оборудване. Най-просто казано, печатницата плаща за всяка копие, отпечатано на машината. Цената на тези разходи се формира от няколко компонента: разходи за тонер, за консумативи и резервни части за машината, профилактика и сервиз, логистика и гаранция за срока на договора.“

  „Всички разходи за печат и поддръжка влизат в цената на клика и няма скрити разходи, независимо дали се налага ремонт, закупуване на части или престой на сервизен техник до отстраняване на възникнали технически проблеми. „

  Да видим всички компоненти на цената:

  Цената на тонера за отпечатано копие

  „Цената на клик варира в зависимост дали копието е цветно или черно-бяло и дали печатът му е едностранен или двустранен. Цената намалява в зависимост от тиражите. Например една е цената на клик при тиражи месечно от 1 до 5 000 копия и по-ниска при тиражи от 5 000, над 10 000 при цветните нашини. Същото важи и при черно-белите: от 1-150 000 копия цената е една, а от 150 000 до 250 000 е по-ниска и т.н. Също така, колкото по-висок е класът машина, толкова по-ниска е цената на клика.

  Предимствата: Печатницата може да намали още цената като закупи предплатени пакети кликове, ако има прогноза за натоварването през месеца.

  Едно от важните предимства на клик програмата на Коника Минолта е, че клиентът не е обвързан с минимални кликове, които трябва да има през месеца. Дори да отпечатате само един лист за месеца, вие дължите цена само за това копие. Не сте задължени с минимална такса, нито имате някакъв ангажимент.“

  /на снимката: bizhub press C8000E /

  Тонерът за машината е включен в цената на клика. От гледна точка на самия печат, цената на клика не е обвързана с процента покритие на изображението. Т.е. независимо какво е изображението и какво количество тонер ще бъде използвано, цената е една и съща. Важно е да уточним, че това е валидно при производствения клас машини.

  Недостатъците: Не можете да калкулирате по-ниска цена, когато имате изображения само в един цвят, различен от черния. Цената на клика няма да е по-ниска, ако изображението за печат е само Cyan например, то ще бъде калкулирано като цветно изображение.“

  Вторият недостатък, който виждат особено собствениците на офсетовите печатници, е високата, според тях, цена на клика, която сравняват с цената на офсета при тиражи над 1000-2000 удара. Целта е двете технологии да се допълват, а не да се конкурират. Дигиталните машини са с конкурентни цени при малките тиражи, допечатване, персонализация, печат веднага при нужда (без необходимост от подготовка. Също така е важно да се отбележи, че цената на тонера е една минимална част от цената на целия клик. Цената е комплексна и в нея влизат и всички останали разходи. “

  Консумативи, обслужване и сервиз

  В цената на клика са включени и транспортните разходи, месечната профилактика, всички сервизни дейности по отстраняване на евентуални технически проблеми и резервни части, гаранция за целия срок на договора.

  Най-важното при сервиза е времето за реакция, а ние реагираме веднага. 

  Времето за реакция е периодът, в който клиентът получава обратна връзка какво ще предприеме сервиза. Той може да получи консултация по телефона веднага или да бъде изпратен техник в рамките на един работен ден. При клиенти с по-голям брой машини може да бъде назначен техник за ежедневна поддръжка. Също така, ако е необходимо, може бъде нает и оператор.“

  „Ако има по-сложна техническа повреда, която налага дългосрочен ремонт, на клиента може да бъде доставено аналогично оборудване, докато се отстрани повредата.

  Най-важното е, че оборудването в шоурума ни може да служи като back up, ако печатницата има спешен тираж, а собственото й оборудване се сервизира поради възникнал технически проблем. Тази услуга няма да промени цената на клика, който заплаща клиента.“

  /на снимката: bizhub PRO C6000L/

  „Разбира се, това са възможности на клик програмата, които предлагаме, за да осигурим сигурна и спокойна работа на печатниците. Първата ни грижа е правилната профилактика, така че да не се налагат ремонти, но е добре да се знае, че е това опция, която може да се използва.“

  За кого е подходяща инвестицията в дигитално оборудване?

  За офсетови печатници, които губят клиенти заради малки тиражи и бързи поръчки, които не могат да изпълнят с офсетовото си оборудване. Една дигитална машина може да бъде допълваща, а в последствие да развие нови продукти и услуги, които досега не са предлагани.

  За стартиращи принт шопове, които навлизат в печатния бизнес. Инвестицията е по-малка в сравнение с оборудването, необходимо за офсетова печат или за голяма дигитална машина.

  /на снимката: стандартен източник на светлина за контрол на цветовете в шоурума/

  За големи компании като банки, мобилни оператори, предприятия с голям брой служители и множество маркетингови и информационни материали в къси тиражи.

  За рекламни агенции, които имат постоянен поток от поръчки, за които ползват изпълнител.

  Според Коника Минолта инвестицията в производствен клас дигитална машина може да бъде изплатена за среден период от време 1-3 години.