Колко са дигиталните и офсетовите печатници в България през 2013?

5351

Има ли фалирали офсетови печатници, купуват ли се дигитални машини, расте или намалява делът на офсетовия печат спрямо дигиталния?

Вижте данните на електронния каталог www.polygraphy.info за 2 500 фирми /печатници, рекламни производители, доставчици на оборудване и консумативи/ на българския печатен пазар.

полиграфически каталог

 

Преди да започнем с цифрите, да уточним методиката за събиране на данните за 2013.

Електронният каталог www.polygraphy.info индексира над 2 500 фирми на българския печатен пазар. Самите фирми актуализират информацията за дейността си с наша помощ, а веднъж годишно екипът ни прави прозвъняване на всички фирми, за да се актуализират специално данните на всички фирми производители – печатници и търговци на машини и консумативи за печат.

Обобщената статистика е от април 2013 година, сравнена с данните, които изнесохме в началото на 2012 за броя на фирмите, предлагащи офсетов и дигитален печат.

Този година добавихме данните за 2013, за да проследим нагледно какво се случва в бранша. В зелено са данните от тази година, сравнени с предишните години.

Първото, което се вижда е, че офсетовите печатници не намаляват с такъв темп както през 2010-2011 година. Трайно се увеличава делът на печатниците, предлагащи дигитален печат. Макар и трудно и с много скептицизъм в началото, печатниците все повече се оборудват с дигитални мощности, с които да отговорят на търсенето на малките тиражи и единичните поръчки.

Графиката на процентното съотношение на фирмите, притежаващи офсетов и дигитален печат също има растеж. Отново сме добавили данните за 2013 в зелено, за да се види тенденцията спрямо предходните години. И тази година продължава да се увеличава броят на офсетовите печатници, които инвестират в дигитално оборудване.

Каталогът www.polygraphy.info прави специални извадки от статистически данни за своите ВИП клиенти. Вижте условията да станете ВИП клиент. 

СПОДЕЛИ
Пламен Давидов
Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на портала Printguide.info и всички свързани с него сайтове.