Колко са дигиталните и офсетовите печатници в България?

8689

Колко са дигиталните и офсетовите печатници според единствения браншови каталог?

В този материал ще ви покажем каква е статистиката според www.polygraphy.info. През последните седем години електронният каталог събира информация за печатния бранш у нас.

Базата данни съдържа над 2 500 фирми на печатния пазар, като самите фирми подават информация за настъпили промени в дейността им. 

Смятаме, че информацията е в голяма степен достоверна, тъй като каталогът се актуализира ежедневно, а веднъж годишно се актуализират специално данните за фирмите, които са производители – печатници и търговци на машини и консумативи.

Базата данни съдържа над 2 500 фирми на печатния пазар, като самите фирми подават информация за настъпили промени в дейността им. Разбира се, напълно е възможно информация да не е на 100% пълна и в каталога да не е включена някоя фирма. Обобщената статистика, която предлагаме е за периода 2010 – 2012.

Важно уточнение е, че в статистиката не са включени фирми предлагащи т.н. широкоформатен дигитален печат.

Графиката показва няколко интересни неща. В последните години броят на печатниците, които предлагат офсетов печат, плавно намалява. По-рязка промяна в броя на офсетовите печатници е имало в периода 04.2010 – 04.2011, когато от 384 офсетови печатници са намалели до 322. След този период не се забелязват, а и не се очакват драстични промени.

Какви са точно причините за рязкото намаляването на тази бройка в посочения период от една година, не сме анализирали в детайли. Рядко можете да чуете за фалирала печатница, по-скоро тенденцията е преструктуриране на дейността на фирмите, като някои от тях се отказват от печата като производство и остават на пазара като рекламни агенции или въобще напускат бранша.

При фирмите, предлагащи дигитален печат, е радващо, че сме в крак със световните тенденции. Определено има растеж, но противно на очакванията, той е пренебрежимо малък.

От графиката се вижда, че все по-голям е процентът на офсетовите печатници, които предлагат и дигитален печат.

Интересно е разпределението на фирмите, предлагащи дигитален печат по градове. Най-големият процент е в София, следвана от Варна и Пловдив. Голям процент от дигиталните печатници са разхвърляни из страната – Бургас, Велико Търново, Плевен и други.

дигиталните печатници по градове

Любопитни са данните за продуктите, които се произвеждат чрез дигиталния печат.

Вижте първа част тук.

Вижте втора част тук.

Източник данни: статистика на електронния каталог polygraphy.info