Методи за управление и контрол на цвета

6025

Предполагам, че няма професионалист, който ще отрече факта, че цветът е много важен елемент от нашата работа.

Всеки от нас се е сблъсквал с необходимостта от цветова съгласуваност между различните устройства. За всеки клиент е важно цветовете, които използва да изглеждат по идентичен начин, независимо къде и как ще се отпечатват.

Обзалагам се, че повечето, отворили тази публикация, не свързват Коника Минолта с продукти, различни от машини за офис и производствен печат.

Истината е, че компанията има множество сфери на дейност, но аз ще се придържам към печата и след разговор с Калин Димитров – Продуктов инженер в Коника Минолта Бизнес Солюшънс България, с когото направихме тестовете за настоящия материал, останах впечатлен от набора от решения, чрез които може да се извърши управление и контрол на цвета.

Всеки сам за себе си е нужно да избере един от двата метода, които ще опиша. При първия се постига задоволителен резултат, но ако сте по-взискателни, то задължително трябва да изберете втория метод. В никакъв случай не подминавайте и описания в края начин за контрол на цвета след отпечатване, който ще Ви спести множество главоболия с недоволни клиенти. Нека премина към същността на днешния материал:

Метод 1 – Управление и контрол на цвета чрез спектрофотометри/спектроденситометри и вградения в контролера софтуер за калибрация

В Коника Минолта Бизнес Солюшънс България предлагат и двата типа устройства, като ще започна със спектроденситометъра Konica Minolta FD 5BT, поради факта, че с него може да се измерва и плътност на цвета. Чрез използваната нова оптична LED технология, измерванията с него са с голяма точност, покриващи стандарта ISO 13655 и максимално доближаващи се до визуалната оценка на дневна светлина. Предимството на устройствата, предлагани от Коника Минолта е, че могат да се използват с различни машини и софтуер за контрол.

 

Konica Minolta FD 5BT се отличава с това, че може да преобразува получените LAB стойности в CMYK и по този начин устройството е подходящо не само за дигитални, но и за мастилено струйни и други машини, включително офсетови. Тук ще спомена един недостатък на устройството, а именно неразпознаването му от някои по-стари софтуери за управление и контрол на цвета.

Освен спектроденситометъра Konica Minolta FD 5BT от компанията предлагат и спектрофотометрите i1 PRO2 и EFI ES2000. Да, правилно видяхте, i1 PRO2! Именно с негова помощ разрешихме до голяма степен един проблем, за който стана въпрос по време на тестовете, а именно отпечатване на композитно сиво с различна сила.

Оказа се, че това е често срещан проблем при тонерно-базираните машини, поради което е необходимо те да бъдат калибрирани всекидневно, за да гарантират в удовлетворително голям процент цветовете, които трябва да бъдат отпечатани. Именно тук на помощ идват спектрофотометрите/спектроденситометрите и вградения в контролера на машината за производствен печат софтуер за калибрация.

Самата калибрация става чрез разпечатване на тестови лист, след което с помощта на спектрофотометър/спектроденситометър се извършва линеаризация, чийто финален резултат е промяна в кривите на цветовете, зададени в контролера. На снимките ясно се вижда разликата преди и след извършения по този метод управление и контрол на отпечатаните цветове.

Този метод е напълно задоволителен в основен процент от случаите, но ако сте по-взискателни то може да се запознаете подробно с втория метод, при който е необходим специализирания софтуер Konica Minolta Color Care 2 или да потърсите предлаганата от Коника Минолта услуга за калибрация чрез него.

Има и още една причина от необходимостта всяка печатница да разполага със спектрофотометър или спектроденситометър. Това е възможността за проверка и валидиране на цветни проби по Fogra MediaWedge V.3. Преди да кажете, че това е напълно безсмислено се замислете дали може да се вярва на всяка цветна проба, ако не сме сигурни дали машината, на която е отпечатана се поддържа правилно и, на която се извършва калибрация ежедневно. Това е сигурен начин да се уверим, че проблемът за разликата в цветовете не е в нашата машина.

 

Метод 2 – Управление и контрол на цвета чрез чрез спектрофотометри/ спектроденситометри и специализиран софтуер

В Коника Минолта Бизнес Солюшънс България се предлага софтуерът Konica Minolta Color Care 2 сериите. Предлагат и като услуга калибране на машините за производствен печат, използвайки същия софтуер, без необходимост от закупуването му. Важно е да се знае, че подобна калибрация или поне подобна на описаната в първия метод е необходима след всяка смяна на елементи по машината. Ето защо за целта е абсолютно наложително да разполагате със спектрофотометър или спектроденситометър, с който се работи и при двата метода.

Ето и как протича самият процес по калибрация, чрез използването на Konica Minolta Color Care 2:

На първо място се определя дали машината може да достигне определения цветови диапазон, който е заложен по спецификация в нея. След това се игнорира калибрацията, направена чрез контролера и с помощта на тестов лист се проверяват диапазонът и плътността на цвета. Много важно е също така да се провери и белотата на хартията, тъй като от нея се получават известни отклонения. В резултат на теста, в случай, че машината може да достигне своя пълен цветови диапазон и плътност се пристъпва към профилиране. В противен случай ще бъде необходима сервизна намеса за отстраняване на проблема.

Самото профилиране е предшествано от проверка на линеаризацията. След това се задават използвания уред и типа на самото измерване. Профилирането може да се извърши, както чрез профилираща страница на Color Care 2, така и чрез използвания в индустрията стандарт IT874 Random, в който има много повече цветове за измерване и сравнение. Той е подходящ както за CMYK устройства така и за CcMmYK устройства.

След профилирането, създаденият профил се импортира в RIP-a и се прилага за използване. Отново се прави тест, като се използва създаденият профил, чрез който се симулира плътност на цветовете сравнени към офсетов печат между 90 и 100%. Последните няколко стъпки могат да бъдат повторени нееднократно до постигане на желания резултат. По-този начин се постига много по-добро съвпадение на цветове в сравнение с използването на вградените в контролера приложения.

Konica Minolta Color Care 2 дава още една опция на тези, които закупят софтуера. Тя е във възможността за създаване на цветови профил за монитор, независимо дали са CRT или LCD. Това е изцяло автоматизиран процес, който отнема около 10 минути за тестване, създаване на профил и неговото инсталиране без необходимост от човешка намеса. За да се създаде цветови профил, който да отговаря до голяма степен на цветовете, които ще бъдат постигнати при печат е необходимо да се погрижим за осветлението в помещението и чистотата на самия екран. Все пак това е още една опция на специализирания софтуер, предлаган от Коника Минолта.

 

Стандартни източници на светлина

Не на последно място идва ред и на стандартните източници на светлина като част от етапа по контрол на цвета. Единствената възможност да видите цветовете, такива каквито са е на дневна слънчева светлина (при температура 5400-5600 К). Стандартните луминисцентни лампи и други непрофесионални осветителни тела не са подходящи за тази цел. Повече по темата за осветлението ще можете да прочетете в някой от следващите ми материали.

В заключение мога да обобщя, че спектрофотометрите/спектроденситометрите и стандартни източници на светлина са задължителни елементи за всяка печатница. По-взискателните към качеството и имащите повече машини следва да разполагат и със специализиран софтуер за профилиране.

Коника Минолта България предлага, както хардуера и софтуера, описан в този материал, така и услугата по калибрация чрез специализиран софтуер, особено ако машината е втора употреба или е в производствения процес дълго време, за да се уверите в разликата на цветовете, които ще видите след това.

 

За повече информация относно различните решения за управление и контрол на цвета може да се свържете със специалистите от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България.

СПОДЕЛИ
Антон Даскалов
Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.