PSD – новите стандарти за дигитален и офсетов печат?

3600

Какво трябва да знаем за PSD (ProcessStandart Digital) – новите стандарти на FOGRA за дигитален и офсетов печат?

Всички знаем колко е важно да сме сигурни в качеството на печат, което ще предложим на клиентите – едно от най-важните неща е цветът и докато за офсетовия печат има разработен стандарт за проверка и оценка, то до скоро не така стоеше въпросът при дигиталния печат.

От FOGRA са разработили нов стандарт, наречен PSD (ProcessStandart Digital), за който вече има пълна информация на сайта на организацията, а в Австралия от края на миналата година има данни за издаден първи сертификат по него на компанията VFX Print Group. Новият стандарт гарантира еднаквост на цвета, независимо дали ще се печата на малоформатна или широкоформатна дигитална машина. За неговото използване ще ви трябва квалифициран персонал, както и уреди за измерване и контрол.

Преди да премина към новия стандарт, разработен конкретно за дигитален печат е добре да знаем, че след средата на тази година се очаква да настъпят промени и в добре познатите ни FOGRA 39 и FOGRA 47, известни още и с ICC профилните си наименования ISO Coated v2 и PSO Uncoated ISO 12647.

 

Промените са належащи поради използването на така наречените агенти за оптично избелване в хартиите. Именно поради това от FOGRA ще заменят FOGRA 39 с FOGRA 51, а FOGRA 47 с FOGRA 52. Всичко това все още е в период на бета тестове и от FOGRA не дават много информация към момента. Това, което може да направите е да следите в интернет за развитието на проекта, който се подвизава под кодовото название „Fred 15”.

Най-важното обаче е, че ако до момента имате спектрофотометър от рода на i1 Pro, работещ с волфрамова лампа или с други думи такъв, който излъчва светлина със стандартна цветна температура, то вашият уред е вид „М0”, което значи че количеството излъчвана UV светлина е неопределено, поради което тези уреди не са подходящи за измерване по новите стандарти, тъй като не гарантират правилното измерване на хартия със съдържащи се в нея избелителни агенти. Тук на помощ идват новите уредите от вид „М1” по ISO 3664-2009, използващи LED светлинен източник. Повече информация за самите видове измервателни уреди ще представя в допълнителна тема, а сега се насочвам към новия стандарт ISO 15311 (PSD), за който вече има пълна информация, която може да бъде изтеглена от сайта на FOGRA.

Предполагам повечето от вас са запознати със стандарта ISO 12647 (PSO), който се явява основа за новоразработения ISO 15311 (PSD). Основният проблем при предходния стандарт е, че отделни части от него не покриват необходимите критерии и изисквания за удостоверяване на продукция, произведена чрез дигитален печат. Именно тук идва новият стандарт, чието мото е „Отпечатай очакваното”. Разработени са и подстандарти за малки и големи формати. Основната цел е да се гарантира цветът, независимо от използваната технология или субстрати за печат.

Повечето медии за печат съдържат оптически избелители, които се използват за повишаване на яркостта при хартиите. Те обаче оказват влияние върху възприятието на отпечатаните цветове. Единственият сигурен начин за контрол на цвета при подобни медии, както стана въпрос и по-рано, е при измерване с уред от вида М1, отговарящ на стандарт ISO 13655:2009.

 

Относно въпроса с използването на PDF-X файлове, следва да се обърнем към стандарта ISO 15930, който дава дефиниция за използването им при различни условия, с цел постигане на предсказуеми резултати. Въпреки, че съществуват различни нива на PDF/X от 1а до 5, тези които са най-подходящи за използване към момента за висококачествен печат са: PDF/X-1a за класическия работен процес, използващ CMYK и SPOT цветове или PDF/X-4 за модерния работен процес с прозрачност и контрол на цветовете.

Докато PDF/X стандартите задават необходимия минимум към изискванията за файлове за качествен печат, то PDF/X-Plus стандартите надграждат тази основа с изисквания като: минимална резолюция на изображенията, максимално покритие на използваните мастила, минимална ширина на линиите, обекти с овърпринт, брой на spot цветовете и други.

Типичният процес при работа с цвят преминава през подготовка за печат чрез FOGRA39, който служи за отправна точка. Трябва да се има пред вид, че има разлики между трите ICC профила, базирани на FOGRA39. За разлика от стандартизирания офсетов печат, при дигиталния се използват два основни метода на преобразуване. Подготвените файлове могат да се използват, както за печат, така и за проверка на цвета. С други думи чрез извършване на калибрация за определен тип хартия, цветовете ще се запазят в определените граници за целия тираж. Чрез ISO 15311 се дефинира преобразуване в цветовите стойности на различните устройства. Всеки цветови канал се преобразува независимо от останалите. Когато мастилата се различават от офсетовите и се използва стандарт за офсетов печат, то резултатът е като посочения на снимката.

Често срещана грешка е оценката на дадена цветна проба да става на дневна светлина, което повлиява негативно на резултата. Именно поради това е разработен и единен стандарт за светлина, който да гарантира, че наблюдаваният резултат ще бъде един и същ, независимо в коя част на света се намираме. Това е стандартът ISO 3664-2009. В оценката на цветовете важна роля играя още: обкръжаващата среда, основата върху коята поставяме пробата, както и избелите, вложени в хартията. Различни видове изисквания и тестове са описани именно в стандарта ISO 3664.

За разлика от офсетовия печат при дигиталния до момента нямаше единен метод за поредицата от стъпки, по които да бъде направен общия контрол на цвета. Причина за това са различният брой медии за печат, технологии и използвани мастила.

Стандартът PSD предоставя именно това – общи принципи, които могат да се приложат и използват към всички процеси на дигиталния печат. Решението е базирано върху 8 стъпки, през които преминава целият процес по контрол на цвета. Те са посочени в схематично. Накратко към тях спадат:

– Калибриране на сензорите и компонентите, така че да се постигнат оптималните възможности на машината, заложени от производителя;

– Избор на подходящи медии, съобразно възможностите на машината и групирането им според техни общи признаци;

– Избор на цветова референтна скала;

– Анализ на възможноситете на машината с цел постигане на максимално възможния цветови обхват;

– Калибрация, линеаризация, профилиране, валидиране и поддържане на постигнатото качество, чрез периодична повтаряемост на стъпките по-горе.

За финал нека посоча и някои от основните детайли по самия процес на сертифициране по FOGRA PSD. За начало е необходимо да разполагате с хардуер и софтуер за измерване на цвета, отговарящи на стандартите, посочени от FOGRA. Първоначално се създават 3 комбинации от различни видовете медии, машини и режим на печат. В последствие се извършват предварителни тестове относно създаването на PDF/X изходни файлове и отпечатване на FograCert валидираща проба за една от създадените по-рано комбинации. Всичко това се постига в рамките на еднодневен одит от страна на оторизирани от Fogra компании. Успешното преминаване на одита дава право на използване на специално създаденото лого на FOGRA PSD, с което на клиентите се гарантира, че независимо от технологията и медиите, които се използват корпоративните цветове ще отговарят на едни и същи критерии.

СПОДЕЛИ
Деси Тодорова
Създател и основен двигател на блога. Има дълъг опит в рекламата и онлайн медиите. Майстор в създаването на уеб съдържание. Приема печата като инструмент за създаване на уникални продукти и услуги.