Печатници и клиенти – да изясним отношенията

3291

Често се налага печатниците да слушат упреци, че готовият продукт няма нищо общо с поръчания, а клиентите да бъдат обвинявани за своето незнание или неразбиране.

Сътрудничеството между печатниците и клиентите не винаги е безоблачно. Случват се, разбира се, и идеалните ситуации, в които и двете страни са доволни от резултата и работят съвместно дълго време, но в повечето случаи претенциите на клиентите се свеждат до няколко неща:

Какви са най-често срещаните претенции?

Разбира се, те са свързани с качеството на печата, срока за изпълнение и обслужването. Трябва обаче да уточним, че за различните клиенти понятието качество има различен смисъл. Обикновено нещата, които дразнят всички, са: бледите изображения, неестествените цветове, зацапвания по листа, размазани изображения и нечетлив текст. Що се отнася до сроковете и обслужването, много от печатниците не изпълняват поръчките в определения срок, а някои от тях дори не се ангажират с обяснение.

От другата страна, понякога поръчката е готова, било то на време или със закъснение, но липсва явна причина, за да бъде счетена за брак и въпреки това поръчителят твърди, че целият тираж е съсипан. В такава ситуация най-правилно е да кажем, че клиентът е сгрешил в очакванията си. А кой е виновен за това? Това вече е труден въпрос – обикновено в такива ситуации се чува баналната фраза „Никой не е виновен.“, но всъщност са виновни и двете страни. Причината е лошият или недостатъчен диалог между тях.

Какви са проблемите, с които се сблъскваме при производството?

Mонитор и напечатан продукт

Доста често хората работещи в печатници са длъжни да чуват от по-неопитните клиенти: „на моя монитор всичко изглеждаше по съвсем друг начин!“. Проблемът тук съвсем не е, че печатницата не се е справила със задачата си. Грешката е в подхода. Изображението от монитора, особено ако той не е калибриран, е доста далечен от това, което реално могат да напечатат в печатницата. Причината е разликата във възпроизвеждането на цвета и съответно съвсем различните цветови пространства. Във всички видове монитори изображенията се получават посредством адитивен синтез, а при печатните продукти синтезът е субтрактивен. Зад тези сложни думички стои доста обширна наука, наречена „теория на цвета и цветовъзпроизвеждането“. Не е нужно всеки клиент за я изучава за да може правилно да направи своята поръчка, важното е да знаете едно нещо – адекватното възпроизвеждане, на който и да е цвят от едното цветово пространство в другото е сложно, а понякога дори невъзможно. При това трябва да отбележим, че колкото е по-ярък и наситен е цвета на монитора, толкова е по-сложно той да бъде възпроизведен на печатната медия. И тук не става дума за уменията на печатаря, а за законите на физиката и оптиката, които не могат да бъдат прескочени.

Сред клиентите, разбира се съществува широко разпространеното мнение, че всичко може да бъде напечатано, стига само печатарят да има желание. За жалост, в действителност това съвсем не е така. Затова периодически ще се наложи да правите преговор с тях, повтаряйки им че цветовият обхват на дадена машина не е безкраен и е различен за различните машини.

Например, клиент поръчва брошури в печатница „А“, брошурите са напечатани с фирмения цвят на компанията. След една година същият човек решава да напечата нова партида в печатница „Б“ и ето, че фирменият цвят се различава. Затова, ако ще сменяте печатницата, най-добре донесете мостра от продукта напечатан в печатница „А“ – така ще си спестите неприятни изненади.

Печатът е сложен процес. При него всичко е от значение: мастилата, хартията оборудването условията за печат (влажността, температурата и т.н.), а всички тези компоненти практически никога на са еднакви. Затова при всеки нов тираж ще има разлики – това, което хората работещи в печатници се опитват да направят, е да намалят до минимум тези разлики, но за това често са необходими допълнителни средства и време. И ако клиентът иска продукт, аналогичен на този от първата печатница, ще му се наложи да пожертва и едното и другото.

Но дори и пълно възпроизвеждане на исканията не гарантира удовлетворителен резултат. Разковничето е в скрития конфликт на критерии: За клиента добър резултат е този, който изглежда красиво, докато за печатницата качествен продукт е този, при който са съблюдавани нормите и изискванията на отрасъла.

Източник: http://vprinte.ru/