Пресконферения на Commquest

3280

 

Пресконференцията ще се проведе на 12 август (вторник) от 9:30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа.

Каним ви на пресконференция за управление на документооборота, организирана от Commquest. Пресконференцията ще се проведе на 12 август (вторник) от 9:30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа.

Нашият екип ще има удоволствието да направи презентация с персонализирани продукти, отпечатани от нас, клиенти и партньори.

Всички желаещи да участват са поканени. Участие в пресконференцията ще вземат екипът и експертите по проекта, както и представители на целевите групи.

Това е заключителната част на трите семинара за представяне и обсъждане на иновативни практики в областта на управлението на документи и запознаване с опита от практическото им прилагане, проведени от началото на годината във Виена, Лондон и Пловдив. Събитията бяха предназначени за печатници, рекламни агенции и компании, които работят в областта на персонализацията, транзакционния печат и документооборота.

На това последно събитие  на 12 август ще бъдат представени резултатите пред заинтересованите страни и широката общественост, както и обменените иновативни практики за персонализация, нови идеи и опит при управлението на документи.

Ще бъде направена демонстрация на технологията Anoto Digital Pen за автоматизация на бизнес процеси с документи, увеличаване на продуктивността и избягване на ръчната обработка.
Допълнително ще бъдат представени различни начини за персонализация на комуникацията с клиенти, включително и чрез използване на виртуална реалност.

Моля, потвърдете Вашето участие на тел: 02 437 20 50 или мейл: office_sofia@commquest.at

Поканата е по проект BG051PO001-7.0.07-0005.C0001 – “ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT“.

Бенефициент на проекта е Коммкуест България ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Коммкуест България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.”

Пресконференцията ще се проведе на 12 август (вторник) от 9:30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа.

Участие в нея ще вземат екипът и експертите по проекта, както и представители на целевите групи.

Това е заключителната част на трите семинара за представяне и обсъждане на иновативни практики в областта на управлението на документи и запознаване с опита от практическото им прилагане, проведени от началото на годината във Виена, Лондон и Пловдив. Събитията бяха предназначени за печатници, рекламни агенции и компании, които работят в областта на персонализацията, транзакционния печат и документооборота.

 

На това последно събитие  на 12 август ще бъдат представени резултатите пред заинтересованите страни и широката общественост, както и обменените иновативни практики за персонализация, нови идеи и опит при управлението на документи.

Ще бъде направена демонстрация на технологията Anoto Digital Pen за автоматизация на бизнес процеси с документи, увеличаване на продуктивността и избягване на ръчната обработка.
Допълнително ще бъдат представени различни начини за персонализация на комуникацията с клиенти, включително и чрез използване на виртуална реалност.

Моля, потвърдете Вашето участие на тел: 02 437 20 50 или мейл: office_sofia@commquest.at

Поканата е по проект BG051PO001-7.0.07-0005.C0001 – “ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT“.

Бенефициент на проекта е Коммкуест България ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

– See more at: http://printguide.info/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2-LED-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-EFI-H1625-LED-,3770.html#sthash.kly3Hg13.dpuf

Пресконференцията ще се проведе на 12 август (вторник) от 9:30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа.

Участие в нея ще вземат екипът и експертите по проекта, както и представители на целевите групи.

Това е заключителната част на трите семинара за представяне и обсъждане на иновативни практики в областта на управлението на документи и запознаване с опита от практическото им прилагане, проведени от началото на годината във Виена, Лондон и Пловдив. Събитията бяха предназначени за печатници, рекламни агенции и компании, които работят в областта на персонализацията, транзакционния печат и документооборота.

 

На това последно събитие  на 12 август ще бъдат представени резултатите пред заинтересованите страни и широката общественост, както и обменените иновативни практики за персонализация, нови идеи и опит при управлението на документи.

Ще бъде направена демонстрация на технологията Anoto Digital Pen за автоматизация на бизнес процеси с документи, увеличаване на продуктивността и избягване на ръчната обработка.
Допълнително ще бъдат представени различни начини за персонализация на комуникацията с клиенти, включително и чрез използване на виртуална реалност.

Моля, потвърдете Вашето участие на тел: 02 437 20 50 или мейл: office_sofia@commquest.at

Поканата е по проект BG051PO001-7.0.07-0005.C0001 – “ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT“.

Бенефициент на проекта е Коммкуест България ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

– See more at: http://printguide.info/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2-LED-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-EFI-H1625-LED-,3770.html#sthash.kly3Hg13.dpuf

Пресконференцията ще се проведе на 12 август (вторник) от 9:30 часа в зала Европа на Бест Уестърн Хотел Европа.

Участие в нея ще вземат екипът и експертите по проекта, както и представители на целевите групи.

Това е заключителната част на трите семинара за представяне и обсъждане на иновативни практики в областта на управлението на документи и запознаване с опита от практическото им прилагане, проведени от началото на годината във Виена, Лондон и Пловдив. Събитията бяха предназначени за печатници, рекламни агенции и компании, които работят в областта на персонализацията, транзакционния печат и документооборота.

 

На това последно събитие  на 12 август ще бъдат представени резултатите пред заинтересованите страни и широката общественост, както и обменените иновативни практики за персонализация, нови идеи и опит при управлението на документи.

Ще бъде направена демонстрация на технологията Anoto Digital Pen за автоматизация на бизнес процеси с документи, увеличаване на продуктивността и избягване на ръчната обработка.
Допълнително ще бъдат представени различни начини за персонализация на комуникацията с клиенти, включително и чрез използване на виртуална реалност.

Моля, потвърдете Вашето участие на тел: 02 437 20 50 или мейл: office_sofia@commquest.at

Поканата е по проект BG051PO001-7.0.07-0005.C0001 – “ЕФЕКТИВНИ, КВАЛИФИЦИРАНИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ЧР ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ OUTPUT MANAGEMENT“.

Бенефициент на проекта е Коммкуест България ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

– See more at: http://printguide.info/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2-LED-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-EFI-H1625-LED-,3770.html#sthash.kly3Hg13.dpuf