Продавайте стойността, а не печата

1953

Печатниците срещат трудности при намиране и получаване на нови печеливши поръчки и това е проблем номер едно в индустрията. Продавайте стойност, а не печат. 

Source: freepik.com

Непрекъснато чувамe обратна връзка от печатници, чийто обем работа е намалял и приходите са непредсказуеми, като продажбите намаляват всяка година. Може да има различни причини за това, но за да се реши проблемът, е необходимо да се разгледа причината, а не признаците.

Ако погледнем пазара за печат на флаери с по-малък обем, рекламни документи и пощенски продукти, повечето печатници ще ви кажат, че обемите и стойностите на поръчките намаляват и че ценообразуването е изцяло комбинирано. Това може да е признак, но причината е свързана с това, че много компании орязват бюджетите и, когато е възможно, местят производството в собствените си работни помещения.

Инвестиране в най-новите мултифункционални печатни устройства позволява на фирмите да преместват външния печат в собствените си помещения и да печатат по всяко време нужните материали, като това им дава по-голям контрол върху разходите. Често се добива усещането, че малките и средни компании вече няма нужда да печатат големи обеми, с цел намаляване на разходите от мащаба, свързани с използването на печатница. Това е привлекателно предложение, тъй като не само може да намали разходите за изготвяне на брошури и ad-hoc маркетингови материали, но също така може да намали времето за изпълнение.

Развитието на тази тенденция обаче крие сериозни проблеми с разходите. Често много компании губят контрол върху тях и не разполагат с адекватни мерки за регулиране на печата, а мениджмънтът не осъзнава, че разходите за печат могат да се излязат извън контрол.

Изправени пред тази тенденция, доставчиците на печатни услуги трябва да работят по-усилено, за да оправдаят съществуването си и да продават своите услуги по по-привлекателен и креативен начин. Има някои ключови области на вниманието на печатниците, които трябва да разберат, за да оправдаят използването на външни печатни услуги.

Дизайн

Когато маркетинговите материали се подготвят вътре в компанията, много често няма достъп до необходимия софтуер за дизайн и създаване на файлове. Резултатът обикновено са маркетингови материали, които са посредствени, непрофесионални, липсва им цвят и нямат съвместимост с марката. По-важното е, че поради това те не постигат своята цел и следователно могат да се превърнат в загуба на време, пари и усилия. Доставчиците на печат имат възможност да предоставят цялостна дизайнерска услуга чрез web to print шаблони, за осигуряване на последователен брандинг за прости документи и услуга 1-1 за по-сложни печатни формати.

Използване на данни

Това често е слаба страна на повечето търговски организации; те или не разполагат с бази данни, не ги управляват правилно или нямат представа как да ги използват за търговски и маркетингови цели. Това е възможност за доставчиците на печатни услуги да предлагат специализирани съвети и да създават допълнителни източници на приходи, развивайки услуги за управление на данни, които ще добавят стойност към дейностите на клиентите.

Управление на активи

При поръчки с по-сложен печат, голям проблем се явява ефективното управление на цифровите активи. Обикновено, след като бъдат създадени, документите се съхраняват локално на отделни настолни компютри или на случаен принцип, без метаданни за подпомагане на средствата за търсене. При създаване на нови документи има дублиране, несъответствие и огромно количество загубено време и усилия. Служителите се разсейват от основните си дейности, като това води до значителни разходи за организацията.  

Контрол на разходите

Лесно е да се оправдаят икономиите на разходи, които могат да бъдат постигнати чрез използване на външни услуги за печат, ако процесът на дизайн и предпечат е интегриран с управление на дигитални активи, услуги за данни и автоматизиран печат. Одит на печата направен на място при клиента, може бързо и лесно да сравни разходите за печат и да даде сравнително точна оценка на загубата на време и ресурси, свързани с вътрешните печатни дейности.

Отчитане на информация

За да убедите висш мениджър да направи покупка или да получите подписана поръчка, е важно да предоставите доказателства, подкрепени от факти и цифри. Също така е важно да се осигури достъп до информация в реално време относно състоянието на работата и използването на печат за целите на планиране и бюджетиране.

Ако фокусирате разговорите си около тези пет области, вместо да продавате печатни продукти, ще създадете възможности за добавяне на стойност, ще отворите дискусии за други възможности за приходи и вероятно ще осигурите и печата.

Нийл Фалконър – Printfuture

Вижте още: Как да правим пари от печата

Envanto – новата платформа за дизайн