Продуктите, които се печатат на дигитален печат в България

7670

Дигиталния печат в България се използва основно за къси тиражи рекламни материали – листовки, брошури дипляни, менюта за ресторанти и най-вече визитки. При този тип продукти дигиталния печат е традиционно силен.

Почти всички /с изключение на някои специализирани печатници/ произвеждат горепосочените продукти. Интересни са данните за по-специфичните продукти, които могат да се печатат дигитално.

дигитален печат на книги

7% от дигиталните печатници предлагат услугата печат на книги в къси тиражи. Причината за малкия процент е необходимостта от качествено специализирано довършително оборудване, което явно липсва в България.

мейлинг

4% от фирмите, които имат дигитално оборудване, предлагат услугата мейлинг. Образно казано, фирмите се броят на пръстите на една ръка.

Важно е да уточним едно объркване на понятията, което забелязахме по време на дискусиите в рамките на уъркшопа за дигитален печат. Добре е да разграничим услугата мейлинг от билинг. Използваме чужди термини, тъй като се използват различни имена за услуги, които сега навлизат на пазара и няма наложени български термини.

Мейлинг – персонализирана кампания чрез пощенски писма до определена аудитория. Тук дигиталният печат дава възможност за таргеритане на групи от хора по имена, квартали, пол, възраст и съответно могат да им бъдат предложени специални продукти, услуги и т.н.

Билинг или транспромо – обединение на директна поща с документи, съдържащи транзакционни данни. Най-просто казано – транзакционен печат върху извлечения от сметки и фактури, които се изпращат на абонатите на големите доставчици на комунални услуги /НЕК, ЧЕЗ, Топлофикация и други/

дигитален печат на етикети

8.8 % от фирмите твърдят, че произвеждат етикети. Тук не са включени етикети на рола, тъй като до скоро такова оборудване за дигитален печат в България нямаше(вече има в една печатница). Отделно няма или ние нямаме информация за дигитална печатница, чийто основен производствен дял са етикетите. Важно уточнение, че в статистиката не е включен печата на термотрансферни етикети.

0% от фирмите се занимават с опаковки. Разбира се, правим уточнението, че етикетът е опаковка, но тук имаме предвид картонени опаковки. Ако някоя от фирмите печата картонени опаковки, то това са единични бройки и е по-скоро изключение. Една от причините за липса на печат върху опаковки, са сравнително малките формати на дигиталното оборудване.

Вижте втората част на материала и данни за печата на формуляри, пощенски пликове и фотоалбуми.

Важно уточнение относно данните, които ви предоставяме: Извадката е от електронния каталог polygraphy.info. В него присъстват над 2 500 фирми от бранша. Информацията се актуализира ежедневно, а веднъж годишно се актуализират специално данните за производителите – печатници и търговци на машини и консумативи.

Извадката е на база над 125 дигитални печатници, които работят на българския пазар в момента на отчитането на статистиката. Вижте данните тук. 

При преброяването на дигиталните печатници са взети предвид фирми, притежаващи ролни или листови машини в т.н. тясноформатен дигитален печат. Не са включени фирми само с термотрансферни етикетни принтери и широкоформатни дигитални машини. 

Материала написа: Десислава Тодорова

Данните обобщи: Пламен Давидов

Снимки от уъркшопа, на който показахме данните.