Продукти с добавена стойност с MGI JetVarnish 3DS

1035

Дигиталните технологии все повече спомагат за създаването на продукти, които да привличат вниманието на потребителя. Днес високото качество при печат вече е стандарт в бранша, но водещо място заема добавянето на стойност – чрез персонализация, посредством лак или метално фолио.

Печатни продукти с лак - MGI JetVarnish 3DS

С MGI JetVarnish 3DS имате уникалната възможност да повишите рентабилността на своя бизнес.

Собствениците на MGI JetVarnish 3DS получават не просто една иновативна технология, но и безценно ноу хау в областта на дигиталното облагородяване под формата на електронна платформа с примери от практиката и пазарни тенденции.

Създаденият калкулатор за максимална възвръщаемост на инвестициите за лакиране и поставяне на фолио, улеснява приемането на задачи и правилното ценообразуване, включително за труд, материали, инвестиционни и текущи разходи. Обученият екип от експерти ще бъде до вас не само по време на придобиването, но и в последствие.

Самата технология е създаден посредством печатащите глави на Konica Minolta и е подходяща за облагородяване, както след дигитален, така и след офсетов печат. Системата за сканиране с до 300 контролни точки, гарантира точното напасване без необходимост от допълнителни пасери или сериозна намеса на оператора. Технологията е подходяща за широка гама от продукти, сред които: корици на книги и списания, луксозни визитки, картички или покани, опаковки, календари, билети и много други.

Има много причини да инвестирате в  MGI JetVarnish 3DS, затова ще изброим само три от тях:
1. Ще предлагате нови и най-вече привличащи вниманието продукти.
2. Ще опростите работния си процес.
3. Ще отговаряте на високите изисквания и очаквания на своите клиенти.

Ако все още не сте взели своето решение, то оставяме пазарните тенденции и мострите, отпечатани с MGI JetVarnish 3DS да говорят вместо нас.

Вижте повече за добавената стойност на печата.

Източник: Коника Минолта България