Рекламата, на която вярват хората

  3143

  Клиентите се доверяват на печатната реклама повече отколкото на всеки друг вид реклама.

  Независимо от важните изменения в онлайн медийното потребление през последните години, изследвания показват, че потребителите все още имат най-голямо доверие в рекламата от вестници и списания.

  Оказва се, че силата на напечатаните думи все още е най-голямата, ако говорим за реклама.

  При запитване на независими потребители какво е доверието им в различните медии,

  63% отговарят, че най-много се доверяват на вестници и списания,

  41% на телевизионните реклами и

  25% на интернет рекламите.

  Интересно е, че така наречените традиционни медии като реклама, изпратена по поща или реклама в каталог, буди повече доверие, отколкото тази в социалните мрежи.

  При въпрос, свързан с реклама на продукти, които са в продажба, почти седем от всеки десет анкетирани твърди, че е най-важно продуктът да бъде анонсиран във вестник или списание.  Проучването показва също и че почти 90% от потребителите ценят персонализираните или неперсонализирани реклами, които получават по пощата.

  Тези цифри доказват важността на рекламата, както и факта, че тя по-малко или повече  влияе на потребителите, независимо от това в какъв вид е представена.  Рекламата е създадена, за да се възползва от доверието на потребителите, затова е важно да се знае на какво се доверяват те.

  Всички споменати дотук резултати са базирани на европейско проучване, проведено от VTT (Финландски изследователски институт). В анкетата са взели участие повече от 700 човека от над 13 държави. Въпреки че най-висок процент доверие печелят печатните медии, все повече от рекламодателите се преориентират към рекламата онлайн.

  Друго, неотдавна направено проучване на агенцията Ablock Plus, показва много по-смущаващи резултати. Те твърдят, че 95% от анкетираните не се доверяват на онлайн рекламата, а телевизорът печели само 33% от доверието.

  Независимо от разликите в резултатите и двете проучвания ясно подчертават, че печатната реклама остава най-предпочитана от клиентите.

  Подробна статия за проучването на VTT можете да видите тук.