Студените обаждания и продажбите

  4674

  Мразите ли студените телефонни обаждания? Как маркетингът на съдържанието може да направи продажбите ви по-ефективни?

  Студено обаждане(cold calling) или студен контакт е първото обаждане или среща, които прави търговецът, за да се свърже с непознат потенциален клиент. Търговците го наричат още прозвънявания – да се обадиш на някого, когото не познаваш и да се опиташ за спечелиш вниманието му, за да му предложиш среща или конкретна оферта. 

  Маркетинг на съдържанието (content marketing) са всички маркетингови формати за създаване и разпространение на съдържание, полезно за потенциални и настоящи клиенти с цел предизвикване на интерес и потребителско поведение, водещо до продажба. Маркетингът на съдържание не е директна продажба, не е конкретна оферта или конкретен призив за действие. Маркетингът на съдължанието има за цел да осигури полезна информация за клиента, която създава доверие и позитивна нагласа към марката. Каналите, които ползва кънтент маркетинга са текст, принт, аудио, видео, Q&A, фотографии и т.н.

  Ето още една полезна статия от поредицата на Матю Паркър

  „Обаждане.

  Следващо обаждане.

  Следващо обаждане.

  Всички познаваме живота на търговците. Студени обаждания едно след друго. Това е постоянна работа, за да се свържете с някой, който проявава интерес и след това да поддържате конкакт с него.

  Но има и друг начин.

  Печатниците трябва да започнат да използват маркетинга на съдържанието

  Какво е маркетинг на съдържанието? Това е начин за поддържане на контакти с клиенти, като им предоставяте полезна информация. Информация, която ще ги заинтригува. Това може да стане чрез бюлетини, блогове или електронна поща.

  Печатниците, които използват съдържанието като начин за поддържане на връзка, създават постоянни отношения с потенциалните си клиенти. Те купуват на база информацията, която се изпраща до тях и това ги ангажира с печатницата. Тъй като те са ангажирани, са по-склонни да купуват в подходящия момент. Така печатниците, които използват съдържанието, за да поддържат връзка, имат по-голям контрол върху своите продажби. По-вероятно да постигнат продажбите, от които се нуждаят.

  Много печатници, които не използват съдържанието като начин за поддържане на връзка, трябва да работят по-усилено, за да постигнат продажбените си цели, съответно имат и по-малък контрол върху продажбите си . Те просто пренебрегват този по-лесен начин за продажби.

  Ето три причини, поради които маркетинга на съдържание работи за това перспективите да се превърнат в реални клиенти. Първата е да се уцели момента.

  Маркетингът на съдържанието ви държи в съзнанието на потенциалния клиент

  Не знаете кога клиентът ще купи. Понякога е готов да вземе решение веднага, но в повечето случаи му е нужно време, поне докато не започне нов печатен проект. Почти невъзможно е чрез „студено обаждане“ да се уцели моментът, в който клиентът е в началото на този проект.

  Използването на маркетинг на съдържанието означава, че на потенциалните ви клиенти трябва постоянно да им се напомня за вашето присъствие. Така че, когато са готови да купуват, ще се сетят първо за вас. 

  Съдържанието постига и друга важна цел.

  Маркетингът на съдържанието прави работата на конкуренцията по-трудна

  Колко пъти ви се е случвало да говорите с клиент, който е пуснал поръчката си при конкуренцията? Много клиенти избират да работят с фирми, които са били „най-пресни“ в съзнанието им. Редовното напомняне чрез качествено съдържание означава, че ще присъствате в съзнанието на клиента.

  Маркетингът на съдържанието ви дава и друго предимство пред конкуренцията.

  Вашият опит

  Това е чудесен начин да покаже на клиента, че разбирате пазара и предизвикателствата, пред които е изправен. По този начин ще докажете, че с натрупания опит ще помогнете за справянето с тях.

  Важен момент за маркетинга на съдържанието е, че

  той не бива да бъде само за печат

  Най-бързият начин да изгубите вниманието на клиента е да наблегнете на твърде детайлна техническа информация.

  Трябва да наблегнете в съдържанието на техния бизнес и как печатът ще им помогне за развитието му.

  Колкото и да е полезен маркетингът на съдържанието, някои търговци не вярват в неговата продуктивност.

  Не отнема ли твърде много време?

  Като сравним броя на клиентите, на които можете да се обадите и контактите, реализирани чрез маркетинга на съдържанието, можем да заключим, че ползите от телефонните обаждания не водят до нужните дългосрочни ползи.

  Маркетингът на съдържанието не замества телефона, но дава възможност да постигнете много повече, отколкото ако просто прозвънявате.

  Практичен пример

  Компания е изпратила персонализирани писма до много специфичен сектор от пазара. Всяко писмо съдържало полезна информация за конкретния потенциален клиент. В процеса на изпращане фирмата установила, че клиентите сами проявили инициативност и започнали да се свързват с нея. По този начин фирмата установила дългосрочни бизнес партньорства.

  Преди да започнете, първо помислете:

  1. Кои са потенциалните ви клиенти.

  2. Създайте списък.

  3. Планирайте вашето съдържание.

  Маркетингът на съдържанието не е проект за един ден. Но е добър инструмент за създаването на дългосрочни бизнес контакти.

  www.printandprocurement.com

  www.ProfitablePrintRelationships.com

  Следвайте Матю Паркър тук: 

  http://twitter.com/PrintChampion

  http://gplus.to/PrintChampion

  http://www.linkedin.com/in/printandprocurement