Комуникационните технологии променят пазарa за оборудване за печат

2599

Според Smithers Pira промените в технологиите за комуникация – от мобилни телефони до развитието на социалните медии, са имали фундаментален ефект върху начина, по който хората употребяват информация и съдържание от 2011 до 2016.

Тъй като предпочитанията се изместват към цифрови технологии, използването на печатни материали за публикации и реклама намалява, което се отразява на нивата и моделите на търсенето на техника за печат.

„От 2011 до 2016 са отпечатани по-голям брой поръчки, а печатът разпознава значимостта на индивидуалните клиенти и малкия бизнес, докато клиентите изискват висококачествен печат в малки тиражи. Печатниците използват усъвършенстван софтуер за управление на работния процес и оптимизация, за да таргетират новите клиенти, да ги подпомогнат в подготовката и дизайна, да печатат ефективно голям брой поръчки на един лист и да намалят разходите за подготовка, след което да довършат и експедират голям брой поръчки ефективно,“ казва Ashley Gange, автор на доклада.

„Като цяло дължината на тиражите продължава да намалява, за повечето продукти (въпреки че, все още има много дълги тиражи), а процесът се променя, за да оптимизира цената. Има повече версии, с нововъведения, които правят продуктите по-съвременни и приложими и правят възможно незабавното изпълнение на много къси тиражи.“

В новия си доклад  „Бъдещето на глобалните пазари за оборудване за печат до 2021“ Smithers Pira анализират ключовите фактори, които оформят този сегмент и показват, че общата стойност на пазара на техника за печат е оценен на почти 16,3 милиарда долара през 2016, приблизително същата стойност като 2011. За периода 2011-16, обаче, има значителни промени в разпределението в сектора.

Тъй като тиражите стават по-къси през разглеждания период и търсенето на отпечатани вестници и каталози пада, продажбите на хийтсет офсетови преси намалява драматично с 20.2% годишно, от $708,4 милиона през 2011 до $228.7 през 2016. Секторът може би е достигнал равновесната си точка и прогнозите са спадът да бъде с много по-малки темпове от 1.2% за 2016-21. Колдсет ролните офсетови преси са предназначени най-вече за вестници. Секторът отчита голям спад, докато вестниците променят бизнес модела си в светлината на използването на цифрови устройства за получаване на същата информация и преориентирането на рекламодателите към цифрови медии.

Източник: smitherspira.com

СПОДЕЛИ
Мартин Новев
Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. Силата му е в предпечата, монтажите, експонацията и дълбоките познания в довършителни процеси.