Фейсбук e лидер в В2В продажбите

  2071

  Митът, че Фейсбук е предназначен само за забавление и не е канал за В2В продажби е мъртъв. Изследване на Hotwire и Vanson Bourne, проведено в периода март-април 2016,  показва, че ¼ от потребителите, взимащи бизнес решения предпочитат Facebook като канал за намиране на информация.

  В проучването са взели участие 1000 анкетирани, заемащи ръководни длъжности. По този начин най-голямата социална мрежа изпреварва традиционно силните канали за В2В продажби, като LinkedIn (17%) и Twitter (6%).

  Въпреки посоченото до тук, 30% от анкетираните споделят, че не възнамеряват да използват Фейсбук в собствения си В2В маркетинг. Според авторите на изследването това демонстрира огромната пропаст в начина на използване на социалните мрежи от страна на взимащите решения. В допълнение идва и статистиката, че 87% поставят на едно ниво традиционните медии и социалните мрежи като източник за информация при решение за покупка.

  И докато 89% от анкетираните твърдят, че сега е по-лесно от всякога да се намери информация за даден продукт или услуга, мнозина казват, че все още не разполагат с точната такава при взимане на решение за покупка. Почти половината от анкетираните са заявили, че търсят решение на проблем, но 37% посочват, че е трудно да се намери точно такава информация, когато са във финалния етап на процеса по закупуване. 50% биха желали трочно това – безпристрастна и независима информация от страна на търговците, която да ги подпомогне при процеса на закупуване.

  Какво означава всичко това? Можем да обобщим, че всеки, насочил се към В2В продажби трябва да използва всички възможни канали за продажба, без да робува на предразсъдъците, че някои са подходящи само за В2С или В2В продажби. Също така каналите не бива да се разделят на стари, нови и социални, защото те са еднакво важни за потребителите в процеса на търсене на информация. Не на последно място по важност е необходимостта да се обърне внимание на качеството на информацията, така че тя да показва решения на определени казуси, търсени най-често от потребителите.
  Източник: http://www.fespa.com/