10 задължителни термина, ако се занимавате с печат

4086

Ето ви няколко термина от печата, които е добре да знаете, ако работите в рекламна агенция, рекламен или production отдел, или сте клиент на печатница.

 

Web printing (ролен печат) – макар тук да фигурира думичката web, далеч не става дума за интернет. Този израз е за машини, които печатат на рола, за разлика от машините, които печатат на листове. Ролният печат се използва за големи количества и /или дълги тиражи.

Digital printing – разликата между дигиталния и офсетовия печат е, че при дигиталния печат можете да генерирате различни изображения при всеки отпечатък. Ключовите думи тук са: различни и при всеки. При офсетовия печат имате едно изображение и една и съща информация при целия тираж без възможност за промяна.

Full-color or process color or 4-C (four-color) – тези съкращения показват, че говорим за пълноцветно изображение. А пълноцветното изображение е сбор от четирите основни цвята C- cyan, M – magenta, Y – yellow, B – black или съкратено на CMYK. Ако това ви се струва всеизвестен факт, все някога ще ви зададат въпроса: „Само четири цвята? Не, искам да ми напечатате всички цветове!“

Substrate – субстрат, медия или материал. Обикновено се печата върху хартия, но вече можете да печатате върху пластмаса, синтетика, плат, фолио и различни видове плоскости.

Trade printers – терминът идва от така наречения комерсиален печат – можете да го срещнете и като commercial printing (рекламен) или илюстрационен печат – машини, с които се печатат рекламни продукти – бизнес акциденция, покани, листовки, брошури и подобни.

pURLS – персонализирани URL адреси. които могат да се генерират за всеки получател на печатен рекламен материал и да водят към персонализирана уеб страница – по този начин могат да се проследят резултатите от конкретна кампания.

CSR – Customer Service Rep – това са хората в печатниците, които обслужват клиентите.

PMS – Pantone Matching System – стандартните цветове на мастила, които използват печатниците. В момента в сайта на Pantone има избор от над 1755 цвята.

Soft proofs – екранна проба или преглед на файла на сертифициран монитор, за разлика от цветната проба, отпечатана на хартия.

Makeready – подготовка на машината преди печат.

Interactive Print Solutions – този термин се използва за кампании, в които печатът се съчетава с други канали като уеб, имейл, мобилни приложения.

 
Материала преведе: Деси Тодорова