Коника Минолта дигитализира 2,2 мил. правителствени документа в Сингапур

2536

Правителството в Сингапур ще използва услугите на Konica Minolta Business Solutions Asia, за да дигитализира 2,2 милиона страници с документи.

По този начин държавната институция иска да се предпази от скъпоструващи прекъсвания в работата, породени от непредвидени ситуации, както и да се защити от механични повреди или избледняване на съдържанието върху хартиения носител. В същото време ще се гарантира по-бързият и лесен достъп до информация в по-дълъг времеви обхват.

За целта в края на месец юли 2016 година Коника Минолта инсталира система от сканиращи машини, хардуер и софтуер в помещенията на правителствената агенция, отговаряща за архива. След висококачественото и високоскоростно сканиране документите се категоризират и индексират, след което се съхраняват на сигурни сървъри. Всичко това ще доведе до повишаване производителността на служителите в отдела, като им позволи ефективно търсене, без загуба на ценно време, прекарано сред документите, съхранявани в кутии и шкафове.

Към ползите от услугата за дигитализация на Коника Минолта спадат:

  •     съхраняване на хартиените носители за дългосрочни бъдещи справки;
  •     бързо възстановяване на информацията след загуба;
  •     цифровизация на голям обем информация;
  •     лесен метод за търсене, категоризиране и индексиране;
  •     увеличаване на производителността и редуциране на времето за работа.

 

 

СПОДЕЛИ
Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.